Obsah

15.3.2006 Dňa 15. marca sa konali oslavy revolúcie roku 1848/49 u obecného domu za účasti školopovinných detí . V Novej kultúrnej miestnosti sa otvorila výstava grafiky umelca Gábora Ölveczkyho z Komáromu.