Obsah

26.5.2006 "PLameň" - Okresné kolo mladých dobrovolných požiarníkov v Novej Vieske