Obsah

11.3.2007 - 11. marca 2007 sa konala výročná členská schôdza Telovýchovnej jednoty Nová Vieska.