Obsah

6.4.2007 - Vystúpenie v kultúrnom centre v Novej Vieske spevokolu a tamburáša Bratskej jednoty baptistov z Tekovských Lužian.