Obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Na jeseň 2018 sa uskutočnila v obci rekonštrukcia verejného osvetlenia.