Obsah

Zahájenie školského roka 2018/2019

Tento rok slávnostné zahájenie školského roka pre školákov a škôlkarov sa mimoriadne konalo v priestoroch Kultúrneho centra, nakoľko na budove miestnej školy a škôlky ešte prebiehala rekonštrukcia.