Obsah

15-ty marec

Tento rok spomienky na 15-ty marec po uložení pamätných vencov pri pomníku pokračoval program v kultúrnom centre. Žiaci zo základnej školy predviedli spomienkové predstavenia a nasledovalo premietanie filmu: Isten veled, Görgei! za účasti režisérky, Simon Judit.