Obsah

Prednáška: "Nová Vieska v II.svetovej vojne"

Ing.Róbert Kis pripravil so svojich nazbieraných materiáloch prednášku a výstavu s názvom "Nová Vieska v II.svetovej vojne".