Obsah

2023

ÁÉR 1/2023

1_2023_dane a poplatky_VZN.pdf Stiahnuté: 1x

2022

ÁÉR 1/2022

VZNO 1_2022 - prvadzkovy por pohrebiska.pdf Stiahnuté: 56x

ÁÉR 2/2022

VZNO 2_2022 _o cinnostiach_zakaz.pdf Stiahnuté: 56x

ÁÉR 3/2022

VZNO 3_2022 _o ochrane zelene.pdf Stiahnuté: 48x

2021

ÁÉR 1/2021

VZNO_1_2021_dane a poplatky.pdf Stiahnuté: 98x

2020

VZNO 2/2020

ÁÉR 2/2020

VZNO 2_2020 -statut obecneho kronikara.pdf Stiahnuté: 162x

VZNO 1/2020

ÁÉR 1/2020

VZNO_1_2020_o nakladani s odpadom.pdf Stiahnuté: 311x

2019

VZNO 1/2019

1_2019_VZN - výška príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf Stiahnuté: 242x

2017

VZNO 1/2017

1_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 383x

VZNO 2/2017

2_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 414x

VZNO 3/2017

3_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 398x

VZNO 4/2017

4_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 409x

VZNO 5/2017

5_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 386x

VZNO 6/2017

6_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 423x

ÁÉR 7/2017

7_ VZN Nová Vieska.elektronická služba.pdf Stiahnuté: 387x

ÁÉR 8/2017

8_2017_ktorym sa meni _dane.pdf Stiahnuté: 511x

2016

VZNO 4/2016

4_2016_zrusenie_povodnove.pdf Stiahnuté: 356x

VZNO 3/2016

3_2016_danepoplatky.pdf Stiahnuté: 543x

VZNO 2/2016

2_2016_rozvoj.pdf Stiahnuté: 416x

VZNO 1/2016

1_2016_odpad.pdf Stiahnuté: 538x

Stránka