Tartalom

2020

VZNO 2/2020

ÁÉR 2/2020

VZNO 2_2020 -statut obecneho kronikara.pdf Letöltve: 61x

VZNO 1/2020

ÁÉR 1/2020

VZNO_1_2020_o nakladani s odpadom.pdf Letöltve: 127x

2019

VZNO 1/2019

1_2019_VZN - výška príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf Letöltve: 145x

2017

VZNO 1/2017

1_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 294x

VZNO 2/2017

2_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 311x

VZNO 3/2017

3_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 300x

VZNO 4/2017

4_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 312x

VZNO 5/2017

5_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 289x

VZNO 6/2017

6_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 318x

VZNO 7/2017

7_ VZN Nová Vieska.elektronická služba.pdf Letöltve: 279x

VZNO 8/2017

8_2017_ktorym sa meni _dane.pdf Letöltve: 370x

2016

VZNO 4/2016

4_2016_zrusenie_povodnove.pdf Letöltve: 267x

VZNO 3/2016

3_2016_danepoplatky.pdf Letöltve: 406x

VZNO 2/2016

2_2016_rozvoj.pdf Letöltve: 323x

VZNO 1/2016

1_2016_odpad.pdf Letöltve: 406x

2015

VZNO 5/2015

sk_2015-05-05_15-01-19_5-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-drzani-psov.pdf Letöltve: 272x

VZNO 4/2015

sk_2015-05-05_15-00-37_4_2015-vzn-obce-nova-vieska-ktorym-sa-meni-vzn-6.2010-o-miestnom-referende.pdf Letöltve: 274x

VZNO 3/2015

sk_2015-05-05_14-59-42_3-2015-vzn-nv-ktorym-sa-meni-vzn-3.2008-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia.pdf Letöltve: 285x

VZNO 2/2015

sk_2015-05-05_14-58-38_2-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-zruseni-neaktualnych-vzn.pdf Letöltve: 309x

VZNO 1/2015

sk_2015-02-16_15-38-38_vzn-o-poskytnuti-dotacie-1.2015-2.pdf Letöltve: 298x

Stránka