Tartalom

2022

ÁÉR 1/2022

VZNO 1_2022 - prvadzkovy por pohrebiska.pdf Letöltve: 21x

ÁÉR 2/2022

VZNO 2_2022 _o cinnostiach_zakaz.pdf Letöltve: 28x

ÁÉR 3/2022

VZNO 3_2022 _o ochrane zelene.pdf Letöltve: 21x

2021

ÁÉR 1/2021

VZNO_1_2021_dane a poplatky.pdf Letöltve: 69x

2020

VZNO 2/2020

ÁÉR 2/2020

VZNO 2_2020 -statut obecneho kronikara.pdf Letöltve: 126x

VZNO 1/2020

ÁÉR 1/2020

VZNO_1_2020_o nakladani s odpadom.pdf Letöltve: 248x

2019

VZNO 1/2019

1_2019_VZN - výška príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf Letöltve: 207x

2017

VZNO 1/2017

1_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 351x

VZNO 2/2017

2_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 375x

VZNO 3/2017

3_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 364x

VZNO 4/2017

4_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 370x

VZNO 5/2017

5_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 346x

VZNO 6/2017

6_vzn nová vieska.pdf Letöltve: 383x

ÁÉR 7/2017

7_ VZN Nová Vieska.elektronická služba.pdf Letöltve: 351x

ÁÉR 8/2017

8_2017_ktorym sa meni _dane.pdf Letöltve: 461x

2016

VZNO 4/2016

4_2016_zrusenie_povodnove.pdf Letöltve: 322x

VZNO 3/2016

3_2016_danepoplatky.pdf Letöltve: 492x

VZNO 2/2016

2_2016_rozvoj.pdf Letöltve: 383x

VZNO 1/2016

1_2016_odpad.pdf Letöltve: 495x

2015

VZNO 1/2015

sk_2015-02-16_15-38-38_vzn-o-poskytnuti-dotacie-1.2015-2.pdf Letöltve: 346x

Oldal