Tartalom

A Szlovák Köztársaság elnöke a  362/2022  sz. határozatával,
a lakosoktól 2022 augusztus 24-én kézbesített petíció alapján
referendumot (népszavazást)

hirdetett, melynek napját 2023 január 21-re, szombatra határozta meg.

Referendum

Választási tájékoztató

I. A referendum megvalósulásának dátuma és időpontja

A referendum 2023. 1. 21. szombaton, 7:00 és 22:00 óra között valósul meg.

II. Választójog

A referendumban szavazati joga minden olyan szlovákiai állampolgárnak van, aki választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, vagyis aki legkésőbb a referendum napján betöltötte a 18-ik életévét. A szavazati jognak az akadálya a törvény szerint megadott személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme okából, ha ezt külön törvény a pandémia idejében nem határozza meg máskép.

III. A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén

 • abban a választókörzetben választhat, amelynek választói névjegyzékébe be van jegyezve, vagy
 • bármely választókörzetben választhat, választói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül postai úton választhat, ha
 • a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és kérelem alapján bejegyezték a speciális választói névjegyzékbe,
 • a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában az ország területén kívül tartózkodik, és a postai úton történő választást kérvényezi abban a községben, ahol az állandó lakhelye van.

IV. Választói igazolvány

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, azonban a referendum napján nem fog tudni az állandó lakhelye szerinti választókörzetben választani, amelynek a választói névjegyzékébe be van jegyezve, az állandó lakhelye szerinti községnél kérvényezheti a választói igazolványa kiadását.

A község a kérvény alapján a választópolgárnak kiadja a választói igazolványt és a választói névjegyzékből őt kihúzza, a választói igazolvány kiadásáról szóló megjegyzéssel. A választói igazolvány a választói névjegyzékbe való bejegyzésre jogosít fel, bármely választókörzetben.

A választópolgár a választói igazolvány kiadását kérvényezheti: 

 • személyesen, legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.) a község hivatali óráiban. A község a választói igazolványt fölösleges késedelem nélkül kiadja.
 • okirat formájában oly módon, hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 15 munkanapon belül kézbesítésre kerüljön a község részére (tehát legkésőbb 2023. 1. 2.),
 • elektronikusan (e-mailben) oly módon, hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 15 munkanapon belül kézbesítésre kerüljön a község részére (tehát legkésőbb 2023. 1. 2.). A község erre a célra nyilvánosságra hozza a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia

 • vezeték- és utónév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 • levelezési cím, amelyre a község a választói igazolványt kézbesíti.

  Akérvényező által meghatalmazott személy által a választói igazolvány kiadását a referendum napja előtt legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon lehet kérvényezni (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.).

A kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia:

 •   vezeték- és utónév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (község, utca, házszám).

A község a választói igazolványt legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három munkanapon belül a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, ha a kérvényében nem tüntetett fel más levelezési címet. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre „Do vlastných rúk“ (Saját kezébe) jelzéssel ellátott ajánlott küldeményben küldi el. Ha a választópolgár az írásbeli kérelmében vagy az elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben fel kell tüntetnie a személy családi- és utónevét, valamint a személyi igazolványa számát is. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét az aláírásával megerősíteni.

V. Postai úton történő választás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában annak területén kívül tartózkodik Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában annak területén kívül tartózkodik, az állandó lakhelye községénél kérvényezheti a postai úton történő választást, mégpedig:

 • írásbeli (okirat) formában oly módon, hogy a postai úton történő választás iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 50 napon belül kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére (tehát legkésőbb 2022. 12. 2.) A megszabott határidőn túl kézbesített kérvényt figyelmen kívül hagyják.
 • elektronikusan (e-mailben) oly módon, hogy a postai úton történő választás iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 50 napon belül kézbesítésre kerüljön a község elektronikus címére (tehát legkésőbb 2022. 12. 2.) A megszabott határidőn túl kézbesített kérvényt figyelmen kívül hagyják.

A postai úton történő választás iránti kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia:

 • vezeték- és utónév,
 • személyi szám,
 • állandó lakhely címe,
 • külföldi tartózkodási helye címe (utca, házszám - házszám, község, irányítószám, állam), ahol a választópolgár a küldeményt átveszi.

Ha a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott követelményeknek, a község legkésőbb a referendum napja előtt 35 nappal a választópolgárnak, aki a postai úton történő választást kérvényezte, a külföldi tartózkodási helyére elküldi az alábbiakat:

 • a község bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,
 • a szavazólapot,
 • a postai visszaküldésre szolgáló borítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU” (választás postai úton) feliratot, címzettként a községi hivatal székhelyének címét és feladóként a választópolgár külföldi címét),
 • a szavazás módjáról szóló tájékoztatót.

A szavazás (a szavazás módjáról szóló tájékoztató szerinti) megvalósítását követően a választópolgár a szavazólapot a község bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja. A leragasztott borítékot behelyezi a postai visszaküldésre szolgáló borítékba, amelyet elküld.

A boríték postai visszaküldésének költségeit a feladó viseli. A szavazás eredményéhez hozzászámolják az azon szavazólapokon leadott szavazatokat, amelyek legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon a választópolgár állandó lakhelye szerinti község részére kézbesítésre kerültek (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.).

* * *

A referendumról bővebb tájékoztatást az alábbi honlapon olvashat:

https://www.minv.sk/?referendum

 • Kérvény azon személyek részére, akik állandó lakhellyel rendelkeznek községünkben, de a referendum ideje alatt nem fognak Szlovákia területén tartózkodni és postai úton szeretnének szavazni, letölthető itt. (20.69 kB)

 

 • Elektronikus cím kérvény kézbesítésére:
 1. Választói igazolvány kérvényezése: georgina.novakova@novavieska.sk
 2. Postai úton való szavazás kérvényezése: georgina.novakova@novavieska.sk

 

 • Elektroniku sím közzététele tag és póttak delegálásához a helyi választási bizottságba:

del (363.02 kB)

d

 • Információ szavazókör mennyiségének meghatározásáról és a szavazóhelység helyéről:v
 • Értesítés helyi választóbizottság jegyzőkönvvezetőjének kinevezéséről:

f