Obsah

banner

 „Budúcnosť vidieka je naša spoločná budúcnosť“

Samospráva obce Nová Vieska a Samospráva obce  Márianosztra z Maďarskej republiky spolu získala nenávratnú dotáciu podporovanú Fondom malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Názov spoločného projektu: " Budúcnosť vidieka je naša spoločná budúcnosť"

Naše ciele: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti, zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

Druh aktivity: : tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu a pod.).

Trvanie projektu: začiatok septembra 2020, končí v auguste 2021.

2

Opis malého projektu:

Projekt s názvom „Budúcnosť vidieka je naša spoločná budúcnosť“ buduje začínajúcu spoluprácu medzi obcami Nová  Vieska a Márianosztra so spoločnými kultúrnymi, športovými, odbornými podujatiami a zachovaním tradícií.

Dve obce  vytvoria partnerský vzťah, potvrdia to s partnerskou zmluvou, ktorá bude tvoriť základy pre ďalšiu spoluprácu a rozvoj.

V rámci projektu sa realizuje v obci Márianosztra rodinný športový deň a regionálne kultúrne podujatie. Rodinný deň  športu je zameraný na všetky vekové kategórie obcí, poskytne možnosť pre zoznámenie všetkým občanom.  Márianosztra sa pripojí aj v roku 2021 do regionálnych podujatí IPOLYFESZT-u, v rámci celodenného kultúrneho  podujatia poskytne možnosť zábavy pre obyvateľov regiónu a dvoch obcí.

V Novej Vieske sa realizujú 2 kultúrne podujatia. V rámci podujatia zameraného na zachovanie tradícií,  malovýrobcovia dvoch obcí predstavia svoje výrobky, a záujemcovia si môžu osvojiť metódy prípravy výrobkov.  Recepty tradicionálnych jedál miestneho charakteru budú vydané v brožúrke, aby sa zachovali pre budúce generácie. Do projektu sa zapojí aj občianske Združenie za budúcnosť vidieka, ako partner bez rozpočtu. Združenie bude  organizovať workshop ručných remeselníkov, a zároveň bude odborným poradcom, pretože to je jeden z hlavných  činností združenia. V rámci druhého kultúrneho programu v Novej Vieske bude organizovaná historická prehliadka 200 ročných pivníc,  prehliadka oblastí zaradené do oblasti NATURA 2000, prehliadka chránených vtákov a rastlín.

Do odbornej časti projektu patria spoločné workshopy poslancov dvoch obcí, kde sa prejednajú odborné problémy, a  preberajú dobré príklady, vytvárajú spoluprácu na úrovni samosprávy. V Novej Vieske bude organizovaná konferencia zameraná na rozvoj turistiky, kde starostovia a odborníci cestovného  ruchu Južného Regiónu a oblasti Szobi Kistérség odhalia možnosti rozvoja turistiky v prospech navýšenia návštevnosti  regiónu.

Naše prvé spoločné podujatie sa uskutoční 5-ho septembra 2020, na ktoré Vás srdečne pozývame:

plakát