Obsah

Mgr. Valéria Geri


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Starostka obce Nová Vieska