Obsah

Zoltán Richter


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Zástupca starotky, Poslanec, 169-216; 304-305; 325; 331, 298-303; 307; 310; 333; 336; 296-297

Komisia finančná, správy majetku a ochrany verejného poriadku - Člen

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže - Predseda komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu - Člen