Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

Dokumenty po zvesení nájdete v archívnych záznamoch podľa príslušných rokoch


Zverejnenia - iné

Hospodárenie obce

Hlavný kontrolór obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 23.11.2021 09.12.2021
Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2022 23.11.2021 09.12.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 23.11.2021 09.12.2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 30.06.2021 16.07.2021
Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2021 30.06.2021 16.07.2021
Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 30.11.2020 16.12.2020
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnwej činnosti - II.polrok 2020 30.11.2020 16.12.2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 06.12.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 06.12.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 06.12.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 11.01.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nová Vieska na rok 2019 30.11.2018 16.12.2018
Správa HK o kontrolnej činnosti 2.polrok 2018 20.11.2018 06.12.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 07.08.2018
Správa HK o kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 07.08.2018 23.08.2018
Správa HK o kontrolnej činnosti 1.štvrťrok2018 22.05.2018 07.06.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2018 23.02.2018 15.03.2018
Záverečná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2017 05.02.2018 21.02.2018

Obecné zastupiteľstvo - pozvánky na zasadnutie, plán zasadnutí

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 18., mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.03.2022 03.04.2022
Časový plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2022 25.02.2022 13.03.2022
Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.02.2022 09.03.2022
Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.11.2021 02.12.2021
Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.07.2021 07.08.2021
Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva (2/2021) - Meghívó 22.06.2021 08.07.2021
Časový plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2021 06.04.2021 22.04.2021
Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva (1/2021) 26.03.2021 11.04.2021
Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva (6/2020) 03.12.2020 19.12.2020
Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva (5/2020) 20.11.2020 06.12.2020
Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva (4/2020) 21.09.2020 07.10.2020
Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva (3/2020) 27.07.2020 12.08.2020
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva (2/2020) 20.04.2020 06.05.2020
Časový plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2020 24.01.2020 09.02.2020
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva (1/2020) 20.01.2020 05.02.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 6/2019 27.11.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2019 16.09.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4/2019 26.08.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2019 04.06.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2019 18.03.2019
Časový plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2019 11.01.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1/2019 03.01.2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2018 12.11.2018 28.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - Alakuló ülés/ meghívó 12.11.2018 29.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 12.11.2018 29.11.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 4/2018 01.08.2018 17.08.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2018 14.05.2018 30.05.2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2018 19.02.2018 07.03.2018
ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE NOVÁ VIESKA NA ROK 2018 10.01.2018 26.01.2018

Obecné zastupiteľstvo - zápisnice zo zasadnutí vrátane uznesení

Návrhy na VZN

Výzvy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie - zámer

Stavebné a územné konania

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Vojnice - oznámenie o začatí konania 19.05.2022 04.06.2022
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - BirdLife 09.03.2022 25.03.2022
Verejná vyhláška - ozn. o začatí stavebného konania - BirdLife 01.02.2022 17.02.2022
Verejná vyhláška - rozhodnutie 22.12.2021 07.01.2022
Verejná vyhláška - ozn. o začatí územného konania - BirdLife 15.11.2021 01.12.2021
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti stavebného povolenia 03.11.2021 19.11.2021
Verejná vyhláška - pre neznámych spoluvlastníkov parc. č. 124/3, kat. úz. Nová Vieska. 19.10.2021 03.11.2021
Verejná vyhláška - pre neznámych vlastníkov parc. č. 184 a 186, k. ú. Nová Vieska 15.10.2021 31.10.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania 06.10.2021 22.10.2021
Verejná vyhláška - ozn. o začatí konania (dodatočné povolenie stavby) 21.09.2021 06.10.2021
Verejná vyhláška - "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" 15.04.2020 15.05.2020
Oznámenie - Verejná vyhláška 24.02.2020 11.03.2020
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav 03.02.2020 03.04.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - OÚ NZ (N.V.Winery) 27.01.2020 17.02.2020
"PREVÁDZKOVO - SKLADOVÁ BUDOVA N. V. WINERY s.r.o." - zámer a upovedomenie o začatí konania 26.11.2019 12.12.2019
Výrub drevín - Oznámenie o miestnej obhliadke 05.11.2019 21.11.2019
Verejná vyhláška - Prívod vody Nová Vieska - Bárorové Kosihy 02.04.2019 18.04.2019
Verejná vyhláčka - „Realizácia optických sieti, Klaster NV-1, Nová Vieska – Strekov - Rúbaň“ líniová stavba, k.ú. Nová Vieska, Strekov, Rúbaň. 20.03.2019 05.04.2019
Výrub drevín 05.03.2019 21.03.2019
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav.pov.chodníky 19.04.2018 05.05.2018

Voľby - informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácie - voľby 2018 11.07.2018 09.01.2020