Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

Dokumenty po zvesení nájdete v archívnych záznamoch podľa príslušných rokoch


Zverejnenia - iné

Hospodárenie obce

Hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo - pozvánky na zasadnutie, plán zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo - zápisnice zo zasadnutí vrátane uznesení

Návrhy na VZN

Výzvy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie - zámer

Stavebné a územné konania

Voľby - informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácie - voľby 2018 11.07.2018 09.01.2020