Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva č. 21/2015 - Preprava tuhého odpadu v rámci proj... - Bunker Plus s. r.o.

Názov zmluvy: * Zmluva o dielo
Číslo:* 21/2015
Interné číslo: 21/2015
Popis predmetu zmluvy: Preprava tuhého odpadu v rámci projektu Stop čiernym skládkam
Suma / hodnota predmetu:* 0,000
Mena:* EUR
Platná od:
Platná do:
Dátum uzavretia zmluvy: *
Dátum zverejnenia: 12.10.2015
Ak toto je dodatok ku zmluve, číslo zmluvy, ku ktorej dodatok patrí:
Príloha: Zmluva.pdf
Meno (názov) partnera: Bunker Plus s. r.o.
Adresa partnera (riadok 1): Krátka 7
Adresa partnera (riadok 2):
Mesto/obec: Štúrovo
PSČ: 94301
IČO: 43838391
DIČ: 2022485476
IČ DPH:
Poznámka:

Vyvesené: 25. 9. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť