Navigácia

Obsah


2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva č. 41/2015 - Nájomná zmluva - Absolon, s.r.o. 01.01.2016
Zmluva č. 42/2015 - Nájomná zmluva na dočasné užívanie ... - Reformátska kresťanská cirkev 21.12.2015
Zmluva č. 44/2015 - Zmluva o výkone lekárskej posudkove... - MUDr. Klenková Alžbeta 18.12.2015
Zmluva č. 36/2015 - Zmluva o poskytnutí nenávr. fin.prí... - MAS - Dvory a Okolie 15.12.2015
Zmluva č. 39/2015 - Zmluva o pripojení k Informačnému s... - DataCentrum elektronizácie územnej ... 14.12.2015
Zmluva č. 37/2015 - Dohoda o pomoci hmotnej núdzi - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 01.12.2015
Zmluva č. 38/2015 - Dohoda o podmienkach vykonávanie me... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 26.11.2015
Zmluva č. 35/2015 - Dohoda o vykonávanie aktivačnej čin... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 25.11.2015
Zmluva č. 43/2015 - vypr. soc. posudku - Mgr. Ildikó Balogh 23.11.2015
Zmluva č. 34/2015 - Dodávanie elektriny - ZSE Energia, a. s. 18.11.2015
Zmluva č. 33/2015 - Zmluva o zabezpečení systému združ... - NATUR-PACK, a.s. 09.11.2015
Zmluva č. 32/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej či... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 27.10.2015
Zmluva č. 26/2015 - Dohoda o vydaní a vyplnení blankozm... - Prima banka Slovensko, a. s. 26.10.2015
Zmluva č. 27/2015 - Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofon... - Prima banka Slovensko, a.s. 26.10.2015
Zmluva č. 29/2015 - Poistenie kamerového systému - Union poisťovňa, a. s. 13.10.2015
Zmluva č. 24/2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného fi... - Pôdohospodárska platobná agentúra 02.10.2015
Zmluva č. 20/2015 - dodatok k zmluve o pripojení k Dáto... - DataCentrum 29.09.2015
Zmluva č. 19/2015 - poskytovanie služieb skládkovanie t... - Brantner Kolta, s.r.o. 28.09.2015
Zmluva č. 30/2015 - Dohoda o vykonávanie aktivačnej čin... - Úrad práce, sociálnych vecí a rodin... 28.09.2015
Zmluva č. 22/2015 - Terénne úpravy a nakladanie odpadu ... - Bunker Plus s. r.o. 25.09.2015
Zmluva č. 21/2015 - Preprava tuhého odpadu v rámci proj... - Bunker Plus s. r.o. 25.09.2015
Zmluva č. 46/2015 - Dohoda o poskytnutí služby - Festiv... - Vrámci projektu KNM 922/2015 19.09.2015
Zmluva č. 23/2015 - Kúpna zmluva-kamerový systém - IRONEX, s. r. o. 04.09.2015
Zmluva č. 40/2015 - Zmluva o nájme nebytových priestoro... - Súkromná základná umelecká škola Sy... 31.08.2015
Zmluva č. 47/2015 - Dohoda o poskytnutí služby – Detský... - Vrámci projektu KNM 920/2015 27.07.2015
Zmluva č. 31/2015 - Zmluva o poskytovaní právnych služi... - JUDr. Éva Hortai 13.07.2015
Zmluva č. 45/2015 - Poskytovanie dotácie na podporu kul... - Úrad vlády Slovenskej republiky 01.07.2015
Zmluva č. 25/2015 - Rámcová zmluva - Marvill s. r. o. 01.06.2015
Zmluva č. 17/2015 - Starostlivosť o životné prostredie ... - Urbársky spolok Nová Vieska p.s. 01.03.2015
Zmluva č. 18/2015 - vykonávanie práce v nižšie uvedenýc... - Gábor Román 18.09.2013