Obsah

18.06.2019

Deň obce - pozvánka

Srdečne Vás pozývame na XXV. Deň obce, ktorý sa bude konať dňa 21 a 22. júna 2019. Program:

Detail

13.06.2019

Divadelné predstavenie v amfiteátri

Na amfiteátri pri Obecnom dome v Novej Vieske bude divadelné predstavenie komédie "Karnebal" v interpretácii divadla Latinovits z Budaörsu. Vstup je zadarmo. Každého srdečne očakávame

Detail

11.06.2019

Informácia o projekte Demetra v našej obci

Spoločný projekt Demetra Ústavu krajinnej ekológie SAV a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre : "Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska".

Detail

03.05.2019

Vyhlásenie Okr.riaditeľstva hasičského a záchr. zboru

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Detail

24.04.2019

BEH OBCE A MAJÁLES

Každého srdečne očakávame!

Detail