Obsah

Súčastnosť
 

Umiestnenie: v strede okresu Nové Zámky v Nitrianskom kraji.
Nadmorská výška:  135 m
Rozloha:  1760 ha, z toho:
1366 ha poľnohospodárska pôda 1126 ha orná pôda
99 ha vinice 140 ha lesy
50 ha ostatné
Obyvateľstvo:  Podľa grafu uvedeného nižšie
Rozdelenie podľa národností:  90% občanov je maďarskej národnosti 10% občanov je slovenskej národnosti
Vierovyznanie: obec je prevažne kalvínskeho vierovyznania, ďalej sú tu evanjelici, baptisti,
a asi 10 % tvorí obyvateľstvo rímsko-katolíckeho vyznania.


K obci prináležia časti: osada Arad (30 domov - 53 obyvateľov), osada Réva (12 domov - 25 obyvateľov).

Na území obce možno nájsť "Parížske močiare" - národná prírodná rezervácia s rozlohou 180 ha trstiny (spolu s územím obce Gbelce), ďalej „Alúvium potoka Paríž" - prírodná rezervácia, rozloha je 103 ha (spolu s obcou Strekov) a „Drieňová hora" - prírodná rezervácia o rozlohe 4 ha (nachádzajú sa tu chránené rastliny: drieň, kavyl Ivanov - „fúz svätého Ivana").
 

Graf Graf