Obsah

      Na geologickej mape obce sú aj na dvoch miestach vyznačené náleziská pravekých bytostí. Jedným z týchto miest je piesočná baňa, kde počas viac rokov vykonávaných vykopávok našli množstvo kostí pochádzajúcich z praveku. 

     Napriek tomu, že v katastri obce neboli vykonané archeologické prieskumy, množstvo archeologických nálezov pochádzajúcich z prieskumov vykonaných iba na povrchu a z amatérskych pátraní potvrdili, že už aj v dobe kamennej toto územie bolo obývané.

     Toto potvrdzuje aj skutočnosť, že sa v okolí Novej Viesky, ako aj v oblasti susedných obcí našlo množstvo archeologických nálezov, teda bezpochybne sa jedná o neustále obývanú oblasť.