Obsah

drienova hora

     Drieňová hora sa rozprestiera v pahorkatinových kopcoch Podunajskej nížiny, nachádza sa v katastri obcí Nová Vieska a Gbelce.

mapasom

 

 

     Názov dostala podľa chránenej rastliny drieň (Cornus).

     Takmer 4 hektárovú oblasť označili v roku 1964 za chránenú prírodnú rezerváciu, v ktorej sa aj z Európskeho hľadiska nachádza množstvo vzácnych druhov rastlín.

tolgym

     Pôvodné rastlinstvo tvorili lesy duba plstnatého, ktoré žiaľ vďaka zákrokom človeka vymizli, a na ich miesto sa dostali druhy teplomilných trávnatých porastov.

       Tieto najvýznamnejšie druhy chránených a vzácnych rastlín v tomto čarokrásnom prostredí môžeme nájsť a obdivovať:                                                                                                               

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)            
 • Hlaváčik jarný (Adonis vernalis) 
 • Hlaváčik letný (Adonis aestivalis)                                     
 • Hadinec červený (Echium russicum)                       
 • Kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima)                        
 • Horčinka väčšia (Polygala major)                              
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla)                
 • Mandloň nízká (Amygdalus nana)
 • Iskerník ilírsky (Ranunculus illyricus)
 • Astra kopcová (Aster amellus)
 • Bršlen bradavičnatý (Evonymus verrucosus)                     
 • Veronika rozprestretá (Veronica prostrata)
 • Sinokvet mäkký (Jurinea mollis)                                
 • Ľan rakúsky (Linum austriacum)                          
 • Kavyľ vlaskovitý (Stipa capillata)
 • Veronika klasnatá (Veronica spicata)
 • Bermudská tráva (Cynodon dactylon)
 • Astra zlatovlasá (Aster linosyris)
 • Javor tatársky (Acer tataricum)
 • Dub plnatý (Quercus pubescens)
 • Dub cerový (Quercus cerris).

 

                            Adonis vernalis:                                                      Pullsatilla grandis:                        

p6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Echium russicum:                                                 Amygdalus nana:                               

ag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl na Drieňovej hore: Kvitnúca mandľa nízka

Mandľa nízka/Törpe mandulachránené územie

Hlaváček jarný ú tavaszi hérics

Iris aphylla/ magyar nőszirom