Obsah

Obec ponúka nasledovné služby:

 

Kopírovanie:                                                 0,10 € /1 str. A4                       

                                                                      0,15 € /1 str. A3                       

Relácia v miestnom rozhlase:                        1,70 €                                    

Nájom ver. priestranstva – predaj:                5,00 €

Overenie podpisu                                         2,00 € 

Overenie fotokópie                                       2,00 €

laminovanie                                                  1,00 € /1 str. A4

Rybárský lístok                                             7,00 €

Rozhodnutie o súpisnom čísle:                      3,30 €                                    

Potvrdenie o trvalom pobyte:*                       5,00 €                                    

Potvrdenia ostatné:*                                      3,30 €                                    

Vydanie povolenia SHR:                                5,00 €                                    

Zrušenie SHR:                                               3,30 €         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

Dom smútku:                                                                                      5,00 €                                    

Žiadosť o prepožičanie pohrebného miesta/hrobky:                           3,30 €                                    

Prepožičanie pohrebného miesta na prvých 10 rokov:                       6,70 €                                    

Prepožičanie hrobky/kripta na prvých 10 rokov:                                   33,20 €                                 

Predĺženie prepožičania na ďalších 10 rokov (pohr. miesto/hrobka):   10,00 €                                 

Žiadosť o exhumáciu:                                                                           3,30 €                                    

Rozhodnutie o exhumácii:                                                                   10,00 €       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

Mulčovanie /práca+mulčovač+PHM/              10,00 € s 2 pracovníkmi                               

Vývoz fekálií:                                                12,00 € /1 cisterna pre miestne FO a PO                                                                         14,00 € /1 cisterna pre FO a PO iných obcí

Preprava nákladu traktorom:                        16,00 € /hod. v obci                       

                                                                     0,85 € /km pri väčšej vzdialenosti               

Orba:                                                             10,00 € /10 árov /záhrady, plochy menšie ako 1 ha/***

                                                                      60,00 € /1 ha                                   

Práca s kultivátorom                                     4,00 € /10 árov /záhrady, plochy menšie ako 1 ha/***

                                                                     30,00 € /1 ha                                   

Kosenie/mulčovanie traktorom:                     20,00 € /ha                                       

                                                                     2,50 € /10 árov***

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

Kosenie ručnými motorovými kosačkami:       8,50 € /hod.                                      

Prenájom fekálneho voza:                             23,30 € /deň                                     

Prenájom vlečky:                                           16,60 € /deň                                                    

Prenájom prívesu:                                         8,30 € /deň alebo 2,70 € /hod.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prenájom KC:**                                             66,50 € (v období od 1.10. do 30.4.)           

                                                                     50,00 € (v období od 1.5. do 30.9.)                         

Prezentačná akcia

s prednáškou trvajúcou cca. 1 hod.:              20,00 € (za každú ďalšiu začatú hodinu 10,00 €) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veľký stánok                                                                    6,00 € / deň

Malý stánok                                                                     2,00 € / deň

Lavica                                                                                  0,50 € / deň

Stôl                                                                                      1,00 € / deň