Obsah

2020
 • Estera Vargová (vo veku 62 rokov)
 • Július Takács (vo veku 84 rokov)
 • Attila Libárik (vo veku 82 rokov)
 • Ernest Orlík (vo veku 56 rokov)
2019
 • Július Dobai (vo veku 74 rokov)
 • Ladislav Krajčovič (vo veku 70 rokov)
 • Lenka Udvardiová (vo veku 54 rokov)
 • Vojtech Jakab (vo veku 86 rokov)
 • Denisa Domonkosová (vo veku 40 rokov)
 • Jozef Kovács (vo veku 82 rokov)
 • Emil Kožuch (vo veku 80 rokov)
 • Irena Búcsiová (vo veku 81 rokov)
 • Irena Takácsová (vo veku 90 rokov)
 • Juliana Cséplőová (vo veku 85 rokov)
 • Matilda Cillingová (vo veku 85 rokov)
2018
 • Mátyus Ivan (vo veku 45 rokov)
 • Dobai Ladislav (vo veku 83 rokov)
 • Seres Imrich (vo veku 68 rokov)
 • Péliová Ivett  (vo veku 41 rokov)
 • Mészárosová Sára (vo veku 80 rokov)
 • Andová Anna  (vo veku 70 rokov)
 • Fodor Rudolf (vo veku 68 rokov)
 • Ing. Eugen Juhász (vo veku 57 rokov)
 • Peter Dimitrov (vo veku 62 rokov)
 • Ján Lencse (vo veku 80 rokov)
 • Pavol Bohos (vo veku 68 rokov)
 • Ladislav Albert (vo veku 77 rokov)
2017
 • Kamoncza Péter (vo veku 40 rokov)
 • Mezeiová Irena (vo veku76 rokov)
 • Bernáthová Zuzana (vo veku 86 rokov)
 • Čerfeľová Helena (vo veku 81 rokov)
 • Udvardiová Jolana (vo veku 76 rokov)
 • Takácsová Vilma (vo veku 79 rokov)
 • Szendi Július (vo veku 76 rokov)
 • Mátyásová Julianna (vo veku 98 rokov)
 • Szendiová Alžbeta (vo veku 101 rokov)
 • Takácsová Alžbeta (vo veku 78 rokov)
 • Búcsi Ľudovít (vo veku 38 rokov)

 

2016
 • Mészárosová Alžbeta (vo veku 95 rokov)
 • Kurbelová Žofia (vo veku 75 veku rokov)
 • Dobai Ondrej (vo veku 73 rokov)
 • Vargová Mária (vo veku 86 rokov)
 • Kugyelás Jozef (vo veku 72 rokov)