Obsah

Oznámenie informácií - Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nová Vieska.

Typ: ostatné
Oznámenie informácií - Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nová Vieska.

Obec Nová Vieska informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na realizáciu projektu s názvom Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nová Vieska.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu základných služieb technickej infraštruktúry obce a k skvalitneniu služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom obce v rámci miestnej a diaľkovej autobusovej dopravy.

Popis projektu:

Predmetom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb pre obyvateľstvo prostredníctvom rekonštrukcie dvoch autobusových zastávok na území obce Nová Vieska. Zastávky budú zmodernizované vo vidieckom štýle, nakoľko cieľom obce je zachovať jej vidiecky vzhľad. Rekonštrukciou autobusových zastávok prispejeme k zlepšeniu služieb spojených s cestovaním, k estetizácii prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľstva. V rámci rekonštrukcie autobusových zastávok sa rozšíri aj zelená infraštruktúra ich okolia, vysadené budú tuje tvoriace živý plot, ako i osadené lavičky a smetné koše.

Obec Nová Vieska získala NFP vo výške 12 557,39 €.

Tento projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

12aut


Vytvorené: 11. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 7. 2022 14:39
Autor: Správce Webu