Obsah

OZ Pre Novú Viesku


Občianske združenie pre Novú Viesku

Názov: Občianske združenie pre Novú Viesku
Adresa: 943 41 Nová Vieska č. 294
Predseda: Ing. Róbert Kis
Kontakt: mobil – 0905/415 203, e-mail – oznv.kpt@novavieska.sk
Zameranie: Ochrana záujmov a podpora miestnych spolkov a organizácií.