Obsah

zborZBOR

                                                                                     

 

SPEVÁCKY ZBOR REFORMOVANEJ CIRKEVNEJ SPOLOČNOSTI V NOVEJ VIESKE

 

Spevácky zbor vznikol na jeseň v roku 2012, členovia sú jednotlivci miestnej Reformovanej cirkevnej spoločnosti. Na vystúpeniach spievajú cirkevné a ľudové piesne s vedením dirigentky Éva Gulyás. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach speváckych zborov cirkevných spoločností, na slávnostných príležitostiach v kostole a s kytycou ľudových piesní sú častými hosťami rôznych kultúrnych podujatí v okolitých dedinách.

 

korus