Obsah

Elizabeth Hólya Izsák

Č. domu: 135 - 153 - 218 - 242

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Člen, č.d.135-153; 218-242

Komisia finančná a správy obecného majetku - Predseda komisie