Obsah

Starosta


Starosta obce Nová VieskaMgr. Valéria Geri

Meno: Mgr. Valéria Geri
Dátum narodenia: 06.09.1965
Bydlisko: Nová Vieska č. 155
Rodinný stav: vydatá, manžel Csaba, synovia Csaba a Balázs
Vzdelanie: učiteľka s aprobáciou Fyzika - Základy techniky - Etická výchova
Prax: riaditeľka školy  ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
Stránkové hodiny: pondelok 9:00 - 12:00
Kontakt: 036/75 32 220
  0905/415 203
  obec@novavieska.sk
  starosta@novavieska.sk