Obsah

Požiarna zbrojnica v obci Nová Vieska

Tento projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky-

Výška poskytnutej dotácie: 30 000,- Eur

 

Realizácia projektu: 23.november 2020 - 12.03.2021

Predmet projektu: 

1. Rozhodnutie spevniť plochy vo dvor ehasičskej zbrojnice v obci Nová Vieska vyplynulo z potreby parkovania technických zariadení zbrojnice okrem garáží aj vo vnútornom dvore objektu. Povrch dvora je spevnený vrstvou makadamu.

2. Vo východnej časti pozmku sa postavili dva drevené prístrešky slúžiace ako kryté parkovacie miesta pre technické zariadenia zbrojnice.

3.Následnú obnovu si vyžadovali aj dve otváravé garážové brány požiarnej zbrojnice, ktoré dostali nový náter.

Cieľ účelu projektu:

Hlavný cieľ projektu vychádza zo snahy zvýšiť ochranu pred požiarmi a inými nepredvídateľnými udalosťami prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hasičskej zbrojnice.

Parcialne ciele projetu možno zadefinovať ako:

  • Zvýšenie ochrany ľudského života, zdravia a mejtetku a životného prostredia na úseku ochrany pre požiarmi a nepredvídateľnými udalosťami,
  • podpora miestneho dobrovoľného hasičského zboru nadväzujúc na zvýšenú účinnosť zásahov a výjazdov,
  • zabezpečenie včasnej intervencie a predchádzanie možných rizík v súvislosti so  vznikom požiarov a nepredvídateľných udalostí.

12

34

Odkaz na fotogaléru realizácie projektu:

fotogaleria-1/2021-1/rekonstrukcia-dvora-poziarnej-zbrojnice-709sk.html