Obsah

logo

Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nová Vieska

Projekt sa zrealizoval pomocou poskytnutej podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

 

Výška poskytnutej dotácie:

Termín realizácie: júl 2022

 

Podrobný opis činností zrealizovaných v termíne realizácie projektu:

Schválená dotácia a finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na objednanie a dodanie kompostérov, nádob na zber kuchynského odpadu a letákov v nasledovných počtoch:

  • Kompostéry do obce COMBOX 2500 – 10ks
  • Kompostéry do obce COMBOX 1050 – 255ks
  • Nádoby na zber kuchynského odpadu 10l UNIMAX TECH - 255ks
  • Nádoby na zber kuchynského odpadu 240l - 10ks
  • Drvič drevnej hmoty STILER BX 42 PETROL - 1ks
  • Letáky do domácnosti – 255 ks

 

Realizácia projektu pozostávala z nasledovných činností:

  • Výber dodávateľa tovarov
  • Dodanie tovar
  • Prevzatie tovarov

 

1234

510

logo9