Obsah

REKONŠTRUKCIA BUDOVY DENNÉHO STACIONÁRA HUMANITY NOVÁ VIESKA

Rekonštrukcia budovy Denného stacionára Humanity bola realizovaná z finančného príspevku66 156,66 Eur,

získaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, cez IROP - Integrovaný regionálny operačný program.


Termín realizácie: jún 2022 - september 2022

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna starostlivosť fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projekut je zlepšiť prístup ku kvatliným a prítupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania ambulantnej formy sociálnej starostlivosti v obci Nová Vieska.

Dôvod pre rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania ambulantnej formy sociálnej starostlivosti služby priamo v obci Nová Vieska vychádza nielen zo sociálne a demografickej situácii v obci, ale aj z demografického vývoja obyvateľstva na Slovensku. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa postupne pripravovať na danú situáciu tak, aby sa ambulantná forma sociálnej starostlivosti stala bežnou súčasťou života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

V rámci rekonštrukcie budovy sa vymenila strešná krytina, staré drevené okná sa vymenili za plastové a vykonala sa oprava vonkajšej omiekty a fasáda sa natrela silikátovou farbou.

logo

12

Fotogaléria k realizovaniu projektu:

fotogaleria-1/2022/rekonstrukcia-budovy-denneho-stacionara-humanity-nova-vieska-730sk.html