Obsah

Uznesenia

2022

Uznesenia v roku 2022

Uznesenia z 20.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 21.07.2022

Uznesenie 131.pdf Stiahnuté: 10x

Uznesenia z 19.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.06.2022

Uznesenia z 19.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.06.2022

uznesenia 118_130.pdf Stiahnuté: 16x

Uznesenia z 18.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.03.2022

uznesenia 114_117.pdf Stiahnuté: 41x

Uznesenia zo 17.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 24.02.2022

uznesenia 106_113_bez_rč.pdf Stiahnuté: 39x

2021

Uznesenia v roku 2021

Uznesenia z 16.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.11.2021

uznesenia 97_105_bez_r.č..pdf Stiahnuté: 44x

Uznesenia z 15.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.07.2021

Uznesenia 94_96_bez r.č..pdf Stiahnuté: 84x

Uznesenia zo 14.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 29.06.2021

Uznesenia 87_93_bez_r.č..pdf Stiahnuté: 75x

Uznesenia z 13.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 01.04.2021

Uznesenia 80_ 86.pdf Stiahnuté: 77x

2020

Uznesenia v roku 2020

Uznesenia z 12.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 10.12.2020

uznesenia 78_79.pdf Stiahnuté: 91x

Uznesenia z 11.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.11.2020

uznesenia 70_77.pdf Stiahnuté: 102x

Uznesenia z 10.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 21.09.2020

Uznesenia 67_69.pdf Stiahnuté: 114x

Uznesenia z 9.ho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 06.08.2020

uznesenia 60_66.pdf Stiahnuté: 93x

Uznesenia z 8.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 30.04.2020

Uznesenia 56 _58_bez r.č..pdf Stiahnuté: 121x

Uznesenia z 7.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.01.2020

uznesenia 53 - 55.pdf Stiahnuté: 119x

2019

Uznesenia v roku 2019

Uznesenie z 6.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 05.12.2019

uznesenia 43_50_05122019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 151x

Uznesenia z 5.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.09.2019

40_ 42_uznesenia zo dna 26_09_2019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 142x

Uznesenia zo 4.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 05.09.2019

31_39_uznesenia zo dna 05_09_2019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 194x

Uznesenia z 3.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 13.06.2019

uznesenia_24_30_zodna_13_062019.pdf Stiahnuté: 180x

Uznesenia z 2.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 29.03.2019

uznesenia c.16_23_zo dna 28marca - bez r.č..pdf Stiahnuté: 248x

Uznesenia z 1.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 10.01.2019

12_15_uznesenia_10_01_2019_ bez r.č..pdf Stiahnuté: 275x

Stránka