Obsah

Uznesenia

2022

Uznesenia v roku 2022

Uznesenia z 2.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 15.12.2022

Uznesenia 10_15_bez_r.č..pdf Stiahnuté: 9x

Uznesenia z 1.ho, ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.11.2022

Uznesenia z 1.ho, ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.11.2022

uznesenia 1-9 (23.11.2022).pdf Stiahnuté: 24x

Uznesenia z 21.ho, slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.10.2022

Uznesenie 132-135.pdf Stiahnuté: 22x

Uznesenia z 20.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 21.07.2022

Uznesenie 131.pdf Stiahnuté: 34x

Uznesenia z 19.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.06.2022

Uznesenia z 19.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.06.2022

uznesenia 118_130.pdf Stiahnuté: 35x

Uznesenia z 18.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.03.2022

uznesenia 114_117.pdf Stiahnuté: 58x

Uznesenia zo 17.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 24.02.2022

uznesenia 106_113_bez_rč.pdf Stiahnuté: 59x

2021

Uznesenia v roku 2021

Uznesenia z 16.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 22.11.2021

uznesenia 97_105_bez_r.č..pdf Stiahnuté: 66x

Uznesenia z 15.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.07.2021

Uznesenia 94_96_bez r.č..pdf Stiahnuté: 104x

Uznesenia zo 14.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 29.06.2021

Uznesenia 87_93_bez_r.č..pdf Stiahnuté: 92x

Uznesenia z 13.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 01.04.2021

Uznesenia 80_ 86.pdf Stiahnuté: 90x

2020

Uznesenia v roku 2020

Uznesenia z 12.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 10.12.2020

uznesenia 78_79.pdf Stiahnuté: 111x

Uznesenia z 11.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.11.2020

uznesenia 70_77.pdf Stiahnuté: 118x

Uznesenia z 10.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 21.09.2020

Uznesenia 67_69.pdf Stiahnuté: 131x

Uznesenia z 9.ho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 06.08.2020

uznesenia 60_66.pdf Stiahnuté: 108x

Uznesenia z 8.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 30.04.2020

Uznesenia 56 _58_bez r.č..pdf Stiahnuté: 140x

Uznesenia z 7.ho, mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 23.01.2020

uznesenia 53 - 55.pdf Stiahnuté: 133x

2019

Uznesenia v roku 2019

Uznesenie z 6.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 05.12.2019

uznesenia 43_50_05122019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 172x

Uznesenia z 5.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 26.09.2019

40_ 42_uznesenia zo dna 26_09_2019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 159x

Uznesenia zo 4.ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske, konaného dňa 05.09.2019

31_39_uznesenia zo dna 05_09_2019_bez r.č..pdf Stiahnuté: 217x

Stránka