Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.02.2017

Zmluva o sprostredkovaní

9/2017

Neuvedené

ENVIROTREND, s.r.o.

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

21/2017

1 000,00 EUR Jedentisíc

Spolok vinohradníkov

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

20/2017

1 000,00 EUR Jedentisíc

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

19/2017

3 300,00 EUR Tritisíctristo

TJ Nová Vieska

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

18/2017

800,00 EUR Osemsto

ZO CSEMADOK

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

17/2017

500,00 EUR Päťsto

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO dôchodcovia

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

16/2017

600,00 EUR Šesťsto

Urbársky spolok Nová Vieska - Kisújfalusi Úrbéres Társaság

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

15/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc

Reformátska cirkev Nová Vieska

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

14/2017

800,00 EUR Osemsto

Poľovnícke Združenie Nová Vieska - Arad

Obec Nová Vieska

02.01.2017

Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

č.12

Neuvedené

Obec Svodín, Obec Chľaba, Obec Gbelce, Obec Ľubá, Obec Malá nad Hronom

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: