Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2018

Sponzorská zmluva

10/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc

SELIT spol.s.r.o.

Obec Nová Vieska

23.04.2018

Dodatok k zmluve o spolupráci

32/2018

Neuvedené

Implementačná agentúra Min.práce a soc.vecí a rodiny SR

Obec Nová Vieska

27.03.2018

Dohoda o posk.prísp. - chránená dielňa

9/2018

Neuvedené

Obec Nová Vieska

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

26.03.2018

Zmluva o posk. fin. dotácie na soc.služby

8/2018

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

06.03.2018

Darovacia zmluva

7/2018

Neuvedené

Obec Nová Vieska

Zoznam v zmluve

06.03.2018

Darovacia zmluva

6/2018

Neuvedené

Obec Nová Vieska

Zoznam v zmluve

06.03.2018

Darovacia zmluva

5/2018

Neuvedené

Obec Nová Vieska

Zoznam v zmluve

06.03.2018

Mandátna zmluva

4/2018

Neuvedené

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

29.01.2018

Sponzorská zmluva

3/2018

6 000,00 EUR Šesťtisíc

SELIT spol.s.r.o.

Obec Nová Vieska

24.01.2018

Támogatási szerződés - zmluva o poskytnutí príspevku

1/2018

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Nová Vieska

12.01.2018

Nájomná zmluva

2/2018

Neuvedené

SELIT spol.s.r.o.

Obec Nová Vieska

18.12.2017

Zmluva o spolupráci

NR151642

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.12.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

11/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

28.11.2017

Zmluva o dielo

22/2017

145 468,72 EUR stoštyridsaťpäťtisíc štyristošesťdesiatosem

SPORT NITRA s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.11.2017

Nájomná zmluva

216/2017

0,00 EUR

Reformátska cirkev Nová Vieska

Obec Nová Vieska

13.10.2017

Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

570/2017

1 900,00 EUR Tisícdeväťsto

Úrad vlády SR

Obec Nová Vieska

28.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

183/2017

350,00 EUR

Prounion Nitra

Obec Nová Vieska

18.09.2017

Dohoda o skončení nájmu

13/2017

Neuvedené

SELIT spol.s.r.o.

Obec Nová Vieska

15.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

112/2017

1 795,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

12.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37247

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

05.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

10/2017

Neuvedené

RIGHTAUDIT, s.r.o., Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky

Obec Nová Vieska

11.04.2017

Zmluva o dielo

7/2017

Neuvedené

Imrich Fűri

Obec Nová Vieska

20.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2017

Neuvedené

ENVIROPOL s.r.o.

Obec Nová Vieska

10.03.2017

Zmluva o dielo

42017

Neuvedené

STOMON s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.03.2017

Zmluva o dielo

3/2017

Neuvedené

Galileo

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: