Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku

11/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

28.11.2017

Zmluva o dielo

22/2017

145 468,72 EUR stoštyridsaťpäťtisíc štyristošesťdesiatosem

SPORT NITRA s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.11.2017

Nájomná zmluva

216/2017

0,00 EUR

Reformátska cirkev Nová Vieska

Obec Nová Vieska

13.10.2017

Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

570/2017

1 900,00 EUR Tisícdeväťsto

Úrad vlády SR

Obec Nová Vieska

28.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

183/2017

350,00 EUR

Prounion Nitra

Obec Nová Vieska

18.09.2017

Dohoda o skončení nájmu

13/2017

Neuvedené

SELIT spol.s.r.o.

Obec Nová Vieska

15.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

112/2017

1 795,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

12.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37247

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

05.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

10/2017

Neuvedené

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Nová Vieska

11.04.2017

Zmluva o dielo

7/2017

Neuvedené

Imrich Fűri

Obec Nová Vieska

20.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2017

Neuvedené

ENVIROPOL s.r.o.

Obec Nová Vieska

10.03.2017

Zmluva o dielo

42017

Neuvedené

STOMON s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.03.2017

Zmluva o dielo

3/2017

Neuvedené

Galileo

Obec Nová Vieska

01.03.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

2/2017

Neuvedené

Galileo

Obec Nová Vieska

27.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

6/2017

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

27.02.2017

Zmluva o dielo

PČ10/2017

Neuvedené

ProCer Košice, s.r.o.

Obec Nová Vieska

27.02.2017

Zmluva o sprostredkovaní

9/2017

Neuvedené

ENVIROTREND, s.r.o.

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

21/2017

1 000,00 EUR Jedentisíc

Spolok vinohradníkov

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

20/2017

1 000,00 EUR Jedentisíc

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

19/2017

3 300,00 EUR Tritisíctristo

TJ Nová Vieska

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

18/2017

800,00 EUR Osemsto

ZO CSEMADOK

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

17/2017

500,00 EUR Päťsto

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO dôchodcovia

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

16/2017

600,00 EUR Šesťsto

Urbársky spolok Nová Vieska - Kisújfalusi Úrbéres Társaság

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

15/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc

Reformátska cirkev Nová Vieska

Obec Nová Vieska

21.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie

14/2017

800,00 EUR Osemsto

Poľovnícke Združenie Nová Vieska - Arad

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: