Obsah

Spolok vinohradníkov


Spolok vinohradníkov Nová Vieska

Názov: Spolok vinohradníkov Nová Vieska
Adresa: 943 41 Nová Vieska č. 294
Predseda: Ing. András Mátyás
Kontakt: mobil – 0905/329 887, e-mail – rexkn@inmail.sk
Zameranie: Ochrana záujmov miestnych vinárov a pestovateľov hrozna.