Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.08.2021

Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu HUMANITY

27/2021

790,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec Nová Vieska

11.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2021

3 000,00 EUR

TJ Nová Vieska

Obec Nová Vieska

09.08.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

25/2021

7 245,00 EUR

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Obec Nová Vieska

03.08.2021

dodatok ku zmluve o dielo

24/2021

Neuvedené

Skill Build s.r.o.

Obec Nová Vieska

27.07.2021

Kúpna zmluva

23/2021

1 186,00 EUR

Erik Kozák a manželka Alexandra Kozáková rod. Kóňová

Obec Nová Vieska

22.07.2021

Dodatok č. 1 k zmluve 61/2021 - "Nemusíš to zažiť"

22/2021

7 600,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

15.07.2021

Zmluva o dielo - rekonštrukcia budovy HUMANITY

21/2021

69 933,04 EUR

KECSKÉS s.r.o., Družstevná ul. 3007/2, 94501 Komárno

Obec Nová Vieska

13.07.2021

Zmluva o posk. dotácie na podporu rozv. cestovného ruchu

20/2021

1 510,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

12.07.2021

Zmluva o posk.dotácie na podporu športu - ext.fitnes

19/2021

1 501,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

17.06.2021

Zmluva o posk. audítorských služieb

18/2021

480,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o., Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky

Obec Nová Vieska

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

07.05.2021

Dodatok č.13 k zml. o zriadení spol.stav.úradu

16/2021

Neuvedené

Obec Svodín, Obec Chľaba, Obec Gbelce, Obec Ľubá, Obec Malá nad Hronom

Obec Nová Vieska

30.04.2021

Zmluva o oskyt.fin.príspevku - soc.kuratela

15/2021

6 000,00 EUR

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Nová Vieska

23.04.2021

Zmluva o termínovanom úvere

14/2021

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

21.04.2021

Zmluva o dielo - asfaltovanie

13/2021

90 869,52 EUR

Aszfaltút s.r.o.

Obec Nová Vieska

19.04.2021

Zmluva o pripojení

12/2021

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Nová Vieska

19.04.2021

Príkazná zmluva

11/2021

20,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie s.r.o.

Obec Nová Vieska

14.04.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

10/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

14.04.2021

Dohoda o poskytnutí príspevku

9/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

8/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Nová Vieska

12.03.2021

Zmluva o posk.fin.príspevku-Humanity-2021

7/2021

44 544,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

03.03.2021

Dodatok č.2

6/2021

Neuvedené

MOM Obec Strekov

Obec Nová Vieska

05.02.2021

Dodatok č. 1

5/2021

Neuvedené

MOM Obec Strekov

Obec Nová Vieska

04.02.2021

Zmluva o budúcej zmluve

4/2021

2 500,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 275/8, 81102 Bratislava-Staré Mesto

Obec Nová Vieska

29.01.2021

Zmluva - testovanie Covid

3/2021

Neuvedené

MOM Obec Strekov

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: