Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2016

VZN obce Nová Vieska č. 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Vieska.

1_2016_odpad.pdf Stiahnuté: 528x

2015

VZNO č. 1/2015 o poskytovaní dotácií

sk_2015-02-16_15-38-38_vzn-o-poskytnuti-dotacie-1.2015-2.pdf Stiahnuté: 369x

VZNO č.10/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov

sk_2016-01-11_14-12-46_10_2015-vzn-obce-nova-vieska-vzn-volebne-plagaty.pdf Stiahnuté: 277x

VZNO č.9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

sk_2016-01-11_14-12-03_9_2015_omiestnych-daniach_2016.pdf Stiahnuté: 301x

VZNO č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

sk_2015-09-10_09-51-19_8-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-socialnych-sluzbach_jo.pdf Stiahnuté: 286x

Príloha č.1 k VZN 1/2015

Žiadosť o dotáciu

priloha č.1 k VZN 01_2015 _ ziadost vzor.pdf Stiahnuté: 160x

Príloha č.2 k VZN 1/2015

Zmluva_ vzor

priloha č.2 k VZN 01_2015 _ zmluva_vzor.pdf Stiahnuté: 144x

Príloha č.3 k VZN 1/2015

Vyúčtovanie

priloha č.3 k VZN 01_2015 _ vyuctovanie.pdf Stiahnuté: 162x

VZNO č.7/2015 trhový poriadok pre príležitostné trhy

sk_2015-09-10_09-50-15_7_-2015-vzn-obce-nova-vieska-trhovy-poriadok-pre-prilezitostne-trhy_uplne.pdf Stiahnuté: 354x

VZNO č.6/2015 o podmienkach predaja

sk_2015-09-10_09-49-22_6_2015-vzn-obce-o-podmienkach-predaja_uplne.pdf Stiahnuté: 341x

VZNO č.2/2015 o zrušení neaktuálnych VZN

sk_2015-05-05_14-58-38_2-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-zruseni-neaktualnych-vzn.pdf Stiahnuté: 381x

VZNO č.5/2015 o držaní psov

sk_2015-05-05_15-01-19_5-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-drzani-psov.pdf Stiahnuté: 352x

VZNO č.4/2015 , ktorým sa mení VZN 6.2010 o miestnom referende

sk_2015-05-05_15-00-37_4_2015-vzn-obce-nova-vieska-ktorym-sa-meni-vzn-6.2010-o-miestnom-referende.pdf Stiahnuté: 349x

VZNO č.3/2015, ktorým sa mení VZN 3.2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

sk_2015-05-05_14-59-42_3-2015-vzn-nv-ktorym-sa-meni-vzn-3.2008-o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia.pdf Stiahnuté: 351x

2014

VZN 2/2014 o miestnych daniach

sk_2015-02-16_15-37-09_vzno-22014dane_1.pdf Stiahnuté: 264x

VZNO 1/2014

VZNO1-2014 o trhovom por..doc Stiahnuté: 223x

2013

VZNO 4/2013 o zrušení

VZNO 4-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 227x

VZNO 5/2013 o zrušení

VZNO 5-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 232x

VZNO 6/2013 o zrušení

VZNO 6-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 222x

VZNO 7/2013 o zrušení

VZNO 7-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 221x

Stránka