Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2015

VZNO č.5/2015 o držaní psov

sk_2015-05-05_15-01-19_5-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-drzani-psov.pdf Stiahnuté: 217x

VZNO č.6/2015 o podmienkach predaja

sk_2015-09-10_09-49-22_6_2015-vzn-obce-o-podmienkach-predaja_uplne.pdf Stiahnuté: 227x

VZNO č.7/2015 trhový poriadok pre príležitostné trhy

sk_2015-09-10_09-50-15_7_-2015-vzn-obce-nova-vieska-trhovy-poriadok-pre-prilezitostne-trhy_uplne.pdf Stiahnuté: 235x

VZNO č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

sk_2015-09-10_09-51-19_8-2015-vzn-obce-nova-vieska-o-socialnych-sluzbach_jo.pdf Stiahnuté: 193x

VZNO č.9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

sk_2016-01-11_14-12-03_9_2015_omiestnych-daniach_2016.pdf Stiahnuté: 173x

VZNO č.10/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov

sk_2016-01-11_14-12-46_10_2015-vzn-obce-nova-vieska-vzn-volebne-plagaty.pdf Stiahnuté: 172x

2014

VZNO 1/2014

VZNO1-2014 o trhovom por..doc Stiahnuté: 145x

VZN 2/2014 o miestnych daniach

sk_2015-02-16_15-37-09_vzno-22014dane_1.pdf Stiahnuté: 149x

2013

VZNO 11/2013

VZNO 11-2013- TKO.doc Stiahnuté: 152x

VZNO 10/2013

VZNO 10-2013- Dane.doc Stiahnuté: 168x

VZNO 9/2013

VZNO 9-2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska.doc Stiahnuté: 141x

VZNO 3/2013

VZNo 3-2013 čas predaja.doc Stiahnuté: 139x

VZNO 2/2013

022013 VZNO povodne.doc Stiahnuté: 154x

VZNO 1/2013

VZNO 012013 Ochrana vody.doc Stiahnuté: 160x

VZNO 8/2013 o zrušení

VZNO 8-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 138x

VZNO 7/2013 o zrušení

VZNO 7-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 137x

VZNO 6/2013 o zrušení

VZNO 6-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 136x

VZNO 5/2013 o zrušení

VZNO 5-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 146x

VZNO 4/2013 o zrušení

VZNO 4-2013 o zrušení.doc Stiahnuté: 151x

2012

VZNO 1/2012

sk_2013-01-29_14-01-30_1-2012-vzno.pdf Stiahnuté: 147x

Stránka