Obsah

8-9.9.2006 Nový model ochrany životného prostredia - študentská konferencia v Budaorsi