Obsah

31.7.2007 - 2.8.2007 - Letný tábor v Novej Vieske