Obsah

Deň dôchodcov

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sme usporiadala večierok pre dôchodcov obce. Okrem vystúpenia detí z miestnej škôlky a školy vystúpila kapela EszPé s Pamätným koncertom Szécsi Pál.