Obsah

Ukončenie školského roka

Deti z miestnej základnej školy v posledný školský deň radosťou prebrali svoje vysvedčenia, však to znamená, že začínajú letné prázdniny :)