Obsah

Asfaltovanie

Asfaltovanie miestnych komunikácií na Arade, v Malej ulici, v Gurďali, pri kultúrnom centre a pred obecným úradom.