Obsah

Rekonštrukcia budovy Denného stacionára Humanity Nová Vieska

Rekonštrukcia budovy Denného stacionára Humanity bola realizovaná z finančného príspevku 66 156,66 Eur, získaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, cez IROP - Integrovaný regionálny operačný program.

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna starostlivosť fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom projekut je zlepšiť prístup ku kvatliným a prítupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania ambulantnej formy sociálnej starostlivosti v obci Nová Vieska.

Dôvod pre rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania ambulantnej formy sociálnej starostlivosti služby priamo v obci Nová Vieska vychádza nielen zo sociálne a demografickej situácii v obci, ale aj z demografického vývoja obyvateľstva na Slovensku. Práve z tohto dôvodu je potrebné sa postupne pripravovať na danú situáciu tak, aby sa ambulantná forma sociálnej starostlivosti stala bežnou súčasťou života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

V rámci rekonštrukcie budovy sa vymenila strešná krytina, staré drevené okná sa vymenili za plastové a vykonala sa oprava vonkajšej omiekty a fasáda sa natrela silikátovou farbou.

plakat


Vytvorené: 10. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2022 15:25
Autor: Správce Webu