Obsah

Háčkovanie pre predčasniatka

Členky združenia prispeli svojimi prácami do zbierky ručne vyrobených vecí pre predčasne narodené deti.