Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Varga JánKomisia stavebná, rozvoja obce a cestovnéo ruchu - Člen
Obecné zastupiteľstvo - poslanec, č.d.65-109