Obsah

Späť

Návrh VZNO číslo 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Vieska

Vyvesené: 5. 11. 2021

Dátum zvesenia: 21. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť