Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2022

Zmluva o posk. finančných prostriedkov č. 22-322-01684

53/2022

1 300,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Zmluva č.7/1000192638

52/2022

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Dodatok č. 01/2022 k.doh.21/17/059/15 - prac. asistent 2022

51/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Dohoda č.22/17/059/11 - pracovný asistent 2023

50/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Dodatok č. 1 k zmluve 22-120-00817

49/2022

Neuvedené

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Zmluva o posk. finančných prostriedkov č. 22-120-00817

48/2022

1 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Dodatok č. 1 k zmluve 22-120-00907

47/2022

Neuvedené

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

28.11.2022

Zmluva o posk. finančných prostriedkov č.22-120-00907

46/2022

1 500,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

23.11.2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat

45/2022

Neuvedené

OZ Pomic psíkom

Obec Nová Vieska

27.10.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

44/2022

160,00 EUR

Monika Fazekasová

Obec Nová Vieska

24.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov

43/2022

1 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

21.10.2022

Dohoda č. 22/17/010/64

42/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

10.10.2022

Poistna zmluva- soc.zariadenie HUMANITY

41/2022

96,96 EUR

Union Poisťovňa a.s.

Obec Nová Vieska

12.08.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

40/2022

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Nová Vieska

05.08.2022

Príkazná zmluva

39/2022

150,00 EUR

Komunal Servis - VO s.r.o.

Obec Nová Vieska

03.08.2022

Príkazná zmluva

38/2022

150,00 EUR

Komunal Servis - VO s.r.o.

Obec Nová Vieska

01.08.2022

Dodatok č.1 k zmluve č. E1271 08U03 o posk. podpory formou dotácie

35/2022

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Nová Vieska

29.07.2022

Zmluva o Municipálnom úvere

37/2022

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

19.07.2022

Zmluva o dodaní tovarov -

36/2022

14 992,80 EUR

Nitranet s.r.o.

Obec Nová Vieska

18.07.2022

Zmluva o dodaní tovarov - "WiFi pre teba v obci Nová Vieska"

34/2022

14 992,80 EUR

Nitranet s.r.o.

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

33/2022

1 000,00 EUR

Attila Mészáros

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Kúpna zmluva

32/2022

Neuvedené

Sebastian Bielik a Ladislav Domonkos

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o posk. dotácie na podporu športu, č. 1074/2022/OKaŠ

31/2022

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

15.07.2022

Zmluva o posk. dotácie na podporu kultúry, č. 1317/2022/OKaŠ

30/2022

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

13.07.2022

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve majetku

29/2022

Neuvedené

Union Poisťovňa a.s.

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: