Obsah

Komisia finančná, správy majetku a ochrany verejného poriadku

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Porubszký Zoltán Predseda komisie
Varga Ján Člen
Richter Zoltán Člen