Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Nová Vieska

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Geri Valéria, Mgr. Obecné zastupiteľstvo - Starostka obce Nová Vieska