Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2020

Zmluva - dodatok č.3

12/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Nová Vieska

16.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

10.03.2020

Mandátna zmluva

10/2020

Neuvedené

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

04.03.2020

Zmluva o prevode správy majetku

9/2020

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Nová Vieska

26.02.2020

Dohoda o posk.prísp. na zriadenie chráneného pracoviska

8/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

26.02.2020

Dohoda o posk.prísp. na aktivačnú činnosť

7/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

6/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

10.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2020

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Nová Vieska

05.02.2020

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

4/2020

Neuvedené

PhDr. Karol Vörös

Obec Nová Vieska

31.01.2020

Zmluva o dielo

3/2020

Neuvedené

AUREX spol. s r.o.

Obec Nová Vieska

23.01.2020

Zmluva o dotáciu - támogatói okirat

2/2020

HUF

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Nová Vieska

20.01.2020

Dodatok 1/2020 - §59 prac. asistent

1/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

20.12.2019

Mandátna zmluva

51/2019

2 500,00 EUR

Ing. arch. Miroslav Šafranko

Obec Nová Vieska

16.12.2019

Kúpna zmluva

52/2019

3 000,00 EUR

PhDr. Karol Vörös

Obec Nová Vieska

11.12.2019

Zmluva o posk.úveru

50/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Nová Vieska

09.12.2019

Kúpna zmluva

49/2019

1 500,00 EUR

Irena Takácsová

Obec Nová Vieska

09.12.2019

Dodatok k zmluve o posk.nenávr. fin. prísp.

48/2019

Neuvedené

Implementačná agentúra Min.práce a soc.vecí a rodiny SR

Obec Nová Vieska

06.12.2019

Dodatok k Zmluve o pripojení

47/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

06.12.2019

Spracovateľská zmluva - CUET

46/2019

Neuvedené

Galileo

Obec Nová Vieska

06.12.2019

Zmluva - CUET

45/2019

Neuvedené

Galileo

Obec Nová Vieska

06.12.2019

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

44/2019

Neuvedené

Slovenská distribučná a.s.

Obec Nová Vieska

02.12.2019

Dodatok k Zmluve o pripojení

43/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

02.12.2019

Dodatok k Zmluve o pripojení

42/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

02.12.2019

Zmluva o posk. nenávratného fin. príspevku č.074NR220142

41/2019

141 098,42 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Nová Vieska

02.12.2019

Dohoda §12

40/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: