Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.09.2019

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov

29/2019

1 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

06.09.2019

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov

28/2019

2 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

06.08.2019

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov

27/2019

3 000,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

06.08.2019

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov

26/2019

1 250,00 EUR

Fond na podp.kult. národn. menšín

Obec Nová Vieska

06.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

25/2019

Neuvedené

RIGHTAUDIT, s.r.o., Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky

Obec Nová Vieska

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

24/2019

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

02.07.2019

Dodatok k zmluve o posk. telekom. služieb

23/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

01.07.2019

Dodatok k zmluve o posk. telekom. služieb

22/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Nová Vieska

01.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

21/2019

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

20/2019

1 200,00 EUR Tisícdvesto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Nová Vieska

20.06.2019

Zmluva o dielo

19/2019

Neuvedené

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec Nová Vieska

17.06.2019

Zmluva

18/2019

3 000,00 EUR Tritisíc

OZ pre budúcnosť vidieka

Obec Nová Vieska

13.06.2019

Zmluva o verejnom predstavení

17/2019

2 000,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Nová Vieska

11.06.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

16/2019

456,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o., Jeruzalemská 39, 94001 Nové Zámky

Obec Nová Vieska

11.06.2019

Darovacia zmluva

15/2019

700,00 EUR sedemsto

Mgr. Valéria Geri

Obec Nová Vieska

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2019

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Nová Vieska

05.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2019

Neuvedené

Miestne organizácie v Novej Vieske

Obec Nová Vieska

05.04.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

12/2019

Neuvedené

biomarina-biowaste s.r.o

Obec Nová Vieska

05.04.2019

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

11/2019

Neuvedené

biomarina-biowaste s.r.o

Obec Nová Vieska

02.04.2019

Dohoda o posk.prísp.- chránená dielňa

10/2019

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Nová Vieska

18.03.2019

Zmluva - palivová karta

9/2019

Neuvedené

SLOVNAFT a.s.

Obec Nová Vieska

11.03.2019

Dodatok č.1/2019 k zmluve o dielo č.21-Nová Vieska /2011

8/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Nová Vieska

06.02.2019

Zmluva o poskytnutí fin.prísp. - Humanity

7/2019

35 712,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Nová Vieska

06.02.2019

Mandátna zmluva

6/2019

80,00 EUR

Judit Csókás, 541, 94354 Svodín

Obec Nová Vieska

01.02.2019

Zmluva o poskyt.služieb - Mš

5/2019

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Nová Vieska

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: